హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. 🙏🕉️

సకల పీడలను తొలగించే ఆ అభయాంజనేయుడు సమస్త భూప్రపంచానికి ఎదురైన విపత్తును పారద్రోలని, ప్రతి ఒక్కరికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తూ… రాష్ట్ర ప్రజలందరికి
హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. 🙏🕉️
#HanumanJayanthi #vaddepallyrajeshwarrao #rajeshwarraovaddepally #vrrforkukatpally

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top