శ్రీ వడ్డేపల్లి రాజేశ్వరరావు గారు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

ఈరోజు నార్సింగ్ లోని పీ. యస్.ఆర్ గార్డెన్స్ లో Smt. మాచర్ల అంజమ్మ – రాజు గార్ల ద్వితీయ పుత్రిక మౌనిక వివాహానికి భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు టీటీడీ అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్ శ్రీ వడ్డేపల్లి రాజేశ్వరరావు గారు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top