రఘునందన్ రావు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

దుబ్బాక శాసనసభ్యులు రఘునందన్ రావు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. వారు నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని, నిరంతరం ప్రజాసేవలో కొనసాగాలని ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నాను.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top