బిజెపి నాయకులు రవికుమార్ యాదవ్ గారు మరియు కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం బిజెపి నాయకులు వడ్డేపల్లి రాజేశ్వరరావు గారి నివాసంలో భేటి జరిగింది.

ఈరోజు శేర్లింగంపల్లి బిజెపి నాయకులు రవికుమార్ యాదవ్ గారు మరియు కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం బిజెపి నాయకులు వడ్డేపల్లి రాజేశ్వరరావు గారి నివాసంలో భేటి జరిగింది.

ఈ సమావేశంలో ఇరు నియోజకవర్గాలలో పార్టీ బలోపేతం కోసం చర్చించడం జరిగింది.

ఈ కార్యక్రమంలో పలువరు శేరిలింగంపల్లి నాయకులు పాల్గొనడం జరిగింది.

#vaddepallyrajeshwarraro#BJPkukatpally

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top