బిజెపి కార్యకర్త మిత్రుడు అఖిల్ ముదిరాజు గారి రిసెప్షన్ వేడుకలో పాల్గొన్న వడ్డేపల్లి రాజేశ్వరరావు.

బిజెపి కార్యకర్త మిత్రుడు అఖిల్ ముదిరాజు గారి రిసెప్షన్ వేడుకలో పాల్గొన్న బిజెపి సీనియర్ నాయకులు వడ్డేపల్లి రాజేశ్వరరావు గారు, నిన్న రాత్రి ఎర్రగడ్డ లోని పీకాక్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన అఖిల్ ముదిరాజు గారి రిసెప్షన్ వేడుకలో పాల్గొని నూతన వధూవరులను అభినందించి💐💐💐 ఆశీర్వదించారు.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top