ప్రధానమంత్రి శ్రీ narendramodi గారిభారీ బహిరంగ సభ

ఏప్రిల్ 8న ఉదయం 10:30 గంటలకు
ప్రధానమంత్రి శ్రీ @narendramodi గారి
భారీ బహిరంగ సభ

📌పరేడ్ గ్రౌండ్స్, సికింద్రాబాద్

#VaddepallyRajeshwarrao
#bjpkukatpally

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top