నూతన వధువారులను ఆశీర్వాదించిన శ్రీ వడ్డేపల్లి రాజేశ్వరరావు గారు

ఈరోజు రామచంద్రపురం శ్రీ కన్వెన్షన్ లో శ్రీ అంబటి శ్రీనివాస్ శ్రీమతి లావణ్య ల కుమారుడి వివాహానికి హాజరై నూతన వధువారులను ఆశీర్వాదించిన భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు టీటీడీ అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్ శ్రీ వడ్డేపల్లి రాజేశ్వరరావు గారు

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top