తెలంగాణ అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత

ప్రధాని మోడీ దార్శనికత… తెలంగాణ అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత… రహదారుల ఆధునికీకరణ, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top