ఛలో సంగారెడ్డి

వంచనకు గురైన నిరుద్యోగులకు అండగా.. బిజెపి ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగుల మార్చ్… కలిసి రండి… కదిలి రండి… భారీ ర్యాలీలో భాగస్వామ్యం కండి. నిరుద్యోగమార్చ్ ను విజయవంతం చేయండి.
#NirudyogaMarch #vaddepallyrajeshwarrao #rajeshwarraovaddepally #vrrforkukatpally #bjpkukatpally #bjpparty

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top