ఛలో వరంగల్!

ఛలో వరంగల్!
వేదిక : కాకతీయ యూనివర్సిటి క్రాస్ రోడ్ నుంచి, అంబేద్కర్ విగ్రహం, హన్మకొండ
తేదీ : 15, ఎప్రిల్, 2023, సమయం: సా 3 గంటలకు…
#BJPWithTSJobAspirants #bandisanjay
#vaddepallyrajeshwarrao #rajeshwarraovaddepally #vrrforkukatpally #bjpkukatpally #bjpparty #bjp4telangana

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top