అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో వైద్యం

అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో వైద్యం ఉండాలన్న ప్రధానమంత్రి Narendra Modi గారి స్వప్నాన్ని జన ఔషధి కేంద్రాలు సాకారం చేస్తున్నాయి.

గత ఎనిమిదేళ్లలో 9వేలకు పైగా జనఔషధి కేంద్రాల ద్వారా ప్రజలకు రూ.20వేల కోట్లకు పైగా ఆదా అయింది.

BJP TelanganaNarendra Modi

#JanAushadhiDiwas2023#VaddepallyRajeshwarRao

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top